[22 / 5]

No.11971625 View ViewReplyOriginalReport
09 "The Bride of the Vermillion City"
"Shukinjou no Hanayome" (朱禁城 の 花嫁[4]) June 8, 2008

10 "When the Shenhu Shines"
"Shenfuu Kagayaku Toki" (神虎 輝く 刻[4]) June 15, 2008

11 "The Power of will"
"Omoi no Chikara" (想い の 力[5][6]) June 22, 2008

12 "Love Attack!"
"Rabu Atakku!" (ラブ アタック![6]) June 29, 2008