Nanodesu

No.9994028 ViewReplyOriginalReport
Is nanodesu a very, very small desu?