!!bTfelQViuUO No.9979335 ViewReplyOriginalReport
Konikuchiuwa gozaidumasu mindasan uguu~ Wadashi wa hope anta are having a ii day uguu~ Wadashi wa have a question for anta...anoo..it's a little...uguu...hazukashi...but...uguu...uguu...w...watashi wa...uguu...kawaii...uguu~?