No.9935946 ViewReplyOriginalReport
NO GENJUTSU
NO NINJUTSU
TAIJUTSU ONLY
FINAL DESTINATION