No.9896093 ViewReplyOriginalReport
Who would win /a/ Jotaro Kujo or Kenshiro?