No.9892737 ViewReplyOriginalReport
ITT your favourite VA's.

1. Sanae Kobayashi (Lucy, Reinforce, Hitomi Kishawa)
2. Kaoru Mizuhara (Misao)
3. Daisuke Sakaguchi (Sunohara)