No.9880615 ViewReplyOriginalReport
Yuji has become GAR.