No.9839765 ViewReplyOriginalReport
Konata=Scout
Kagami=Soldier
Tsukasa=Engineer
Miyuki=Medic
Misao=Pyro
Minami=Demoman
Akira=Heavy
Hiyori=Sniper
Patty=Spy