No.9800258 ViewReplyOriginalReport
Bakaretsu Tenshi had some nice mecha fights