!!bI9Og0Zd5kB No.9775882 ViewReplyOriginalReport
>Katsuhisa Hoki

>Teppei Hojo in Higurashi no Naku Koro Ni

>Gecko Moria in One Piece

....Huh.