No.9733268 ViewReplyOriginalReport
KAA or Shinsen?