No.9725766 ViewReplyOriginalReport
Tsukurimashou... tsukurimashou...

Sate sate nani ga dekiru ka na.

Hai! dekimashita~.