No.9717180 ViewReplyOriginalReport
Who let ZUN and Yoshitaka Amano near the Higurashi art?