No.9705803 ViewReplyOriginalReport
S-so, /a/, I...I heard you were taking waifus...