Anime like Toki wo Kakeru Shoujo?

No.9612264 ViewReplyOriginalReport
No fan service.
No moe.
No action.
No shitty voice actors.
FINAL DESTINATION.