No.9605571 ViewReplyOriginalReport
Huh?! HOW THE FUCK IS RENA MORE GAR THAN LADD? GTFO YOU ANIMESUKI FAGGOTS