!6WLOYpwYgg No.9570652 ViewReplyOriginalReport
Happy birthday Akira, and happy Valentine's Day /a/!