No.9545532 ViewReplyOriginalReport
I spit on Valentine's day.