No.9540497 ViewReplyOriginalReport
No Shiki, you're the chair.

and then Shiki was the chair