No.9499581 ViewReplyOriginalReport
SHORTY HAD THEM APPLE BOTTOM JEANS