No.9478014 ViewReplyOriginalReport
What are some good winter anime? Stuff like Ichigo Mashimaro, Kodomo No Jikan, Moetan, CCS, etc.