No.9472135 ViewReplyOriginalReport
Name your favorite:
Shounen series
Shoujo series
Seinen series

Go