No.9409713 ViewReplyOriginalReport
I KNEW IT (Yes, yes, slowpoke.jpg)