No.9307894 ViewReplyOriginalReport
What are some good winter anime? Stuff like Ichigo Mashimaro, Moetan, Kodomo No Jikan, Card Captors Sakura, etc.