No.9304784 ViewReplyOriginalReport
Fuck you Gainax.

FUCK. YOU.