No.13742273 ViewReplyOriginalReport
FUCK YOU SUZAKU! FUCK YOU!