No.13727909 ViewReplyOriginalReport
Pokeymans thread??

bonus for Misty 1,2&3.
mudkips go to hell