No.13614999 ViewReplyOriginalReport
Dear /a/,
What do they say on beginning of anime like Naruto, Bleach? I think it goes like:
Kono bangu ni wa gorando suponsa teikyou de okurishimasu.