No.13602643 ViewReplyOriginalReport
UDe, this fucking anime is fucking awesome.

HOLY FUCKING SHIT!

Haruhi is the light of my life.

Aru hareta hi no koto mahou ijou no yukai ga!