No.13558647 ViewReplyOriginalReport
W-When you take a bath, where do you wash first?