No.13536646 ViewReplyOriginalReport
you rage, you lose