Hayate no Gotoku

No.13509033 ViewReplyOriginalReport
Say, /a/, what do you think of Hayate no Gotoku?