No.13416886 ViewReplyOriginalReport
Whats wrong Sharuru, too kawaii for you?