No.13401539 ViewReplyOriginalReport
Are you allowed to have Yotsuba as a waifu?