No.13371453 ViewReplyOriginalReport
/a/, between "Suki da" and "Suki desu", which is better?