No.13370989 ViewReplyOriginalReport
Episode 11 was shite. Abandon ship everybody!