No.13340253 ViewReplyOriginalReport
So /a/ I heard that I was your favorite Ichigo Mashimaro girl. :D