No.13268140 ViewReplyOriginalReport
I thought Kaworu was cool