No.13217535 ViewReplyOriginalReport
You RAGE, you lose.