SHINKU, JUNK JA NAI!

No.13214437 ViewReplyOriginalReport
SHINKU I AM NOT JUNK.