No.13139386 ViewReplyOriginalReport
Niggers in my Naruto?
O_o
What is Kishi smoking?