No.13135974 ViewReplyOriginalReport
what if konata was a boy ?