!!FIKs9rk6k0M No.13101490 ViewReplyOriginalReport
Hello /a/, i haven't played Tsukihime yet, but is Kara no kyokai a good show?