No.13095147 ViewReplyOriginalReport
my nutbladder exploded