No.13085807 ViewReplyOriginalReport
GINKO IS A FUCKING MORALFAG, FUCK YOU GINKO