No.13078723 ViewReplyOriginalReport
Shinku... I have you precious Kun-kun...

MWAHAHAHAHAHA