No.13034048 ViewReplyOriginalReport
Higurashi no Nakukoru ni Kizuna - Dai-Ichi-Kan - Tatari its out guys! hope some godlike anon translates it