No.12915459 ViewReplyOriginalReport
IT'S HERE! What should I scan first after I debind the book? Yoshinari Nia, Sushio Nia, Hasegawa Nia or Imaishi Nia?