!!xBlW8EcRX2J No.12913306 ViewReplyOriginalReport
OH GOD SHE ISN'T BLIND!