No.12899035 ViewReplyOriginalReport
MONKEY MONKEY MONKEY MONKEY MONKEY!!!
Needs his own anime.